CS-Fortuna.pl -> Sieć serwerów CS 1.6
Regulamin JB. - Wersja do druku

+- CS-Fortuna.pl -> Sieć serwerów CS 1.6 (http://cs-fortuna.pl)
+-- Dział: Forum CS-Fortuna.pl (http://cs-fortuna.pl/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Dział: Regulaminy (http://cs-fortuna.pl/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Wątek: Regulamin JB. (/showthread.php?tid=105)Regulamin JB. - Wilku - 04-15-2018

Ogólne:
 
1. Jeśli Twoje podanie na admina zostało odrzucone kolejne możesz złożyć po 7 dniach !

STRAŻNIK:


1. Strażnik musi posiadać sprawny mikrofon oraz znać regulamin.
2. Zakaz zabijania więźniów bez powodu - tzw. Freekillowania.
3. Pierwsze polecenia obowiązują dopiero i wyłącznie po otwarciu cel oraz  odliczeniu.
4. Pierwsze polecenia po otwarciu celi i polecenia do odwołania muszą być odliczone (jeżeli nie odliczy polecenie się nie liczy).
5. Zwykłe polecenia nie muszą być odliczane (tyczy się tylko ZWYKŁEGO bezruchu).
6. Polecenie "bezruch" - więzień nie może się poruszać, ale może skakać, kucać, bić pięściami.
7. Nie istnie polecenie "totalny bezruch". Jego odpowiednikiem jest "bezruch do odwołania" - można ruszać tylko myszką.
8. Jeśli strażnicy nie wydadzą poleceń do 8:00 i nie otworzą cel, wszyscy więźniowie mają FD.
9. Strażnicy nie mogą kampić w Gun Roomie.

10. Na FreeDay'u strażnicy mogą sobie "zajmować pomieszczenia" i mogą zabić więźnia, jeśli ten posiada broń.
11. Strażnik nie może "zająć" pomieszczenia, w którym jest więzień.
12. Zabrania się faworyzowania więźniów.
13.Zakaz podrzucania broni więźniom. Wyjątkiem są zabawy, wtedy prowadzący czy uprawniony przez niego strażnik może dawać bronie więźniom, jednak musi on poleceniami tak uwarunkować więźnia, aby przy podrzuceniu broni więzień nie został uznany za buntownika (np. nakaz patrzenia w ścianę, wyjątkiem może być pusta broń którą wiezień nie jest w stanie zagrozić).
14. Gdy ostatni więzień ma życzenie, strażnik nie może się specjalnie zabić.
15. Strażnik nie ma prawa przeszkodzić więźniowi w życzeniu (np. zamknąć go w terrarium).
16. Jeżeli więźniowie proszą lub polecenie było długie, strażnik prowadzący ma powtórzyć polecenia przynajmniej raz jeszcze.

17. Jeżeli więzień zada obrażenia strażnikowi który go nie prowokuje to strażnik ma prawo go zabić lub dać karniaka.
18. Jeżeli więźniowie wykonali polecenia źle, strażnik musi ukarać WSZYSTKICH więźniów co zrobili to źle.
19. Jeżeli więzień ma bron i celuje do strażnika to ma prawo go zabić w innym przypadku musi dać więźniowi 3 sekundy na wyrzucenie broni.
20. Podczas przeszukiwania:
  • więzień musi być odwrócony plecami do strażnika
  • jeżeli więzień obróci się w stronę strażnika to ten ma prawo go zabić
  • jeżeli strażnik znalazł broń musi dać więźniowi 3 sekundy na wyrzucenie broni - jeśli go zabije jest to FreeKill
21. Strażnik może wymyślać swoje zabawy jeśli wytłumaczy ich zasady.
22. Strażnik może pozwolić dołączyć zbiegowi, jeśli po pozwoleniu zabije więźnia grozi mu ban.
23. Zakaz resetowania HP poprzez Tryb Walki. Wyjątkiem może być np. jakaś zabawa związana z HP, typu "kamikadze".
24.Pierwsze polecenia mogą zawierać max. 4 zakazy/nakazy! (zabronione jest polecenie typu: bezruch pod tylną ścianą względem wejścia na kucaka skacząc patrząc się maksymalnie w dół z założoną czapką afro do odwołania - gdyż posiada 5 zakazów/nakazów)
25. Pierwsze polecenia przed otworzeniem celi muszą być zawsze powtórzone. 
26. Zakaz zamykania cel na zabawach.
27. Strażnik ma zakaz zwiedzania mapy! Ma pomagać prowadzącemu.
28. Tylko prowadzący może wydawać polecenia. Reszta strażników ma kategoryczny zakaz wydawania poleceń.
29. Strażnik nie będący prowadzącym mają ZAKAZ rozmowy na własne tematy. ZAKAZ ZAGŁUSZANIA PROWADZĄCEGO. Strażnik może się dopytać prowadzącego PO wydaniu poleceń.
30. Strażnik musi sprecyzować swoje polecenia.
31. Zbyt monotonne i mało kreatywne prowadzenie będzie skutkowało upomnieniem lub przerzuceniem do TT przez admina.
32. Każde zbliżenie się do strażników, może być potraktowane jako próba buntu i strażnik ma prawo zabić więźnia.
33. Zakaz prowokacji więźniów przez strażników. Jeżeli CT sprowokuje więźnia ten ma prawo go uderzyć (można uderzyć na bezruchu do odwołania!). Jeśli gracz CT mu odda gracz TT ma prawo pójść za nim nawet na bezruchu i mu oddać. Jeżeli CT ucieka przed oddaniem FREEDMG admin ma prawo za to zbanować na 30 min. (Do prowokacji zaliczamy: strzelanie linką, rzucanie pod nogi flash lub smoke, podchodzenie do więźnia/więźniów). PRZESZUKIWANIE WIĘŹNIA NIE NALEŻY DO PROWOKACJI!
34. Zabawy trzeba rozpocząć i zakończyć zależnie od rodzaju zabawy! (Tyczy się takich zabaw jak: Kolorki, Saymon mówi itp. Nie ma obowiązku kończyć takich zabaw jak pierwsza, ostatnia reakcja itp.)
35. Zakaz wydawania błędnych poleceń przed otwarciem cel .
36. Podczas zabaw upoważnienie do zabijania ma tylko prowadzący, strażnicy mogą zabijać jeśli prowadzący mu na to pozwoli. Strażnicy mają słuchać się prowadzącego.
37. Prowadzący może wydać polecenia mylące np, HOP, ODWOŁUJĘ WSZYSTKO, zakaz wydawania poleceń mylących zawierających trzy pierwsze litery polecenia poprawnego np. KUCyk (polecenia mylące) i KUCnij (polecenie poprawne), PODskocznia (polecenia mylące) i PODskocz (polecenie poprawne).
38. Zakaz bicia więźnia który ma życzenie!
39. W przypadku buntu więźniów FDMG nie jest brany pod uwagę.
40. Zakaz włączania Trybu walki podczas buntu.
41. Zakaz zabijania więźnia który zabił prowokującego strażnika i wyrzucił broń lub jej nie podniósł!
42. Zakaz przesadnego mylenia i oszukiwania więźniów.
43. Zakaz prowadzenia pod fragi! Gdy większość więźniów źle wykona polecenia prowadzący musi dać szansę na poprawę lub zadać więźniom karny DMG. Mało kreatywne prowadzenie ograniczone do samych reakcji będzie karane banem na CT!
44. Nie ma celowego wybijania więźniów w celu pójścia na mapę! Od tego są inni CT by pomogli upilnować więźniów.
45. Strażnikowi zabrania się na zabawach typu. prawda fałsz, quiz na zadawanie pytań, na które nikt nie zna odpowiedzi (życie prywatne lub nawet z forum typu "czy to prawda, że mam 100 punktów reputacji" itp. itd.). Każdy musi mieć równe szanse na takich zabawach. 
46. CT może dać zabawę w piątek, jeżeli wie, że zaraz będzie koniec mapy i nie zdąży przeprowadzić rundy (nie dotyczy sytuacji, gdy CT nie ogarnęło poprzedniej rundy)
47. Prowadzący nie prowokuje (co oznacza, że nie można mu "oddać").
48. Odliczanie po pierwszych poleceniach należy rozpocząć po pierwszym otwarciu cel. Podczas odliczania cele nie mogą zostać zamknięte.
49. Odliczanie musi się zaczynać od co najmniej 3 sekundy, szybkość odliczania jest indywidualna i nie podlega regułom, jednak samo odliczanie musi być wyraźne.
50.  Prowadzący musi na bieżąco wydawać polecenia więźniom, może on przerwać wydawanie poleceń na max. 40 sekund. Nie dot. to oczywiście zabaw, jednak np. nakazanie bezruchu na ponad 40 sek. jest prowadzeniem mało kreatywnym i może skutkować wyrzuceniem z CT.
51. Klawisze mają obowiązek otwarcia cel na zabawach, kiedy te blokują udział więźnia w zabawie.

52. Po skończeniu się zabawy (takiej, jak np: Chowany), gdy więźniowie wrócą automatycznie do celi, strażnik musi podać polecenia, powtórzyć je, otworzyć cele i odliczyć - tak, jak bywa to w przypadku normalnego prowadzenia. Jeśli na danej mapie cela pozostanie otwarta po skończeniu się zabawy, strażnik musi podać polecenia, powtórzyć je i odliczyć.
 
WIĘZIEŃ:

1. Więzień może wejść do GR i wziąć broń, lecz musi liczyć się z tym, że strażnik może go za to zabić.
2. Więźniowie mogą rozpocząć bunt w każdym miejscu i momencie, ale mogą za to zginąć.
3. Jeżeli więzień będzie poszukiwany lub zrani strażnika może (ale nie musi) zostać za to zabity.
4. Więźniowie muszą wykonywać polecenia prowadzącego.
5. Więzień ma zakaz kampienia tylko na zabawach, gdzie jest o tym informowany w lewym górnym rogu, na reszcie zabaw można kampić.
6. Jeżeli więzień rozwali ucieczkę CT ma prawo zabić wszystkich TT znajdujących sie w uczieczce (nie dotyczy to cel masowych, gdzie znajdują się wszyscy).
7. Gdy więzień będzie miał życzenie może wyzwać CT na pojedynek i stwierdzić, że "jak wygra w pojedynku na deagle; jutro da wojnę gangów" (min. połowa ct musi się zgodzić).
8. Więzień ruletki używa na własną odpowiedzialność!
9. Zakaz robienia TK - Team kill'i, czyli na przykład wrzucanie towarzyszy do tzw. "ogórkowej" (ogółem zabijanie ich).

10. Więzień ma zakaz dopominania się o FDMG, jeżeli zadane obrażenia przez prowadzącego nie wynoszą co najmniej 50 HP
11. ABH na zabawach takich jak (KD, HS, Wojna gangów) można robić max 15 sekund!
12. Kampienie na zabawach więcej niż 20 sekund jest karane slayem.
13. Więzień ma kategoryczny zakaz buntowania się po odrodzeniu! Zakaz ten odwołuje się dopiero wtedy, gdy dołączy on do swoich kolegów z drużyny (będzie znowu wykonywał polecenia prowadzącego).
14. Na zabawach typu KD, HSday, 1s1k itp. grupki mogą być maksymalnie 2-osobowe!
15. Zabroniona jest kradzież broni przez FreeDay'a.
16. Kradzież amunicji jest uznawana za próbę buntu.
 
OGÓLNE:

1. Zakaz jeżdżenia pojazdami na zabawach (Strażnicy także).
2.Zakaz bugowania mapy. (klikanie guzików przez ścianę, szybe też jest uznawane za bugowanie mapy)

3.  Na 1 strażnika przypada 5 więźniów. Liczbę więźniów zawsze zaokrąglamy w górę, tj. na 6 więźniów może już przypadać 2 klawiszy.
4. Mikrofonu używają tylko gracze z mutacja. Gracze bez mutacji mogą użyć mikrofonu do krótkich przemówień (np. życzenie). Za zgodą admina osoba nieposiadająca mutacji może przejść i prowadzić w CT.
5. Zakaz blokowania więźniów w celi!
6. Zakaz bugowania cel.
7. Zakaz bugowania broni.

8. Max 3 zabawy w ciągu tygodnia (łącznie z sobotnimi i niedzielnymi zabawami)
9. Prowadzący nie może dać zabawy jeżeli w poprzednim dniu była zabawa.
10. Zakaz używania odpowiednich komend ułatwiających poruszanie się. Dotyczy to w szczególności parametrów szybkości.
11. Zakaz wchodzenia na tekstury podczas zabaw (od 3 skoków).
12. Jeżeli prowadzący zmieni się wszystkie polecenia się odwołują.
13. Jeżeli ct nie ogarnie poprzedniej rundy w następnej nie może dać zabawy.
14. Jeżeli jest końcówka mapy, to CT nie może zrobić reconnecta (wyjść i wejść na serwer) ani przejść do TT.
15. Jedyną komendą odwołującą wszystkie polecenia prowadzącego jest: odwołuję wszelkie(bądź wszystkie) zakazy i nakazy.
16. Maksymalnie 2 polecenia do odwołania.
17.Jeżeli po otwarciu cel prowadzący popełnij błąd przy wydawaniu pierwszych poleceń (np. nakazał totalny bezruch, nie powtórzył, nie odliczył, nie miał w ogóle prowadzenia), więźniowie mają FreeDay'a. 
18. Jeżeli więzień, który ma życzenie zabije któregoś ze strażników - ci mają prawo go zabić.
19. Jeżeli więzień ma życzenie, może nagrodzić tylko JEDNĄ osobę duszkiem lub freeday'em.

20. Pozycja buntu (zwykły bezruch, patrzysz maksymalnie w dół w pozycji kucnij przytrzymaj) może być użyta tylko wtedy jak jest buntownik. Gdy polecenie zostało wydane i wszyscy buntownicy zostaną zabici, więźniowie mają zwykły bezruch.
21. Prowadzący powtarzając polecenia przed otwarciem celi powinien wydać te same polecenia. Jeżeli tego nie zrobi liczą się tylko ostatnie polecenia!
22. Własne życzenie:
  • strażnik nie ma prawa zabić więźnia dopóki nie wybierze życzenia które nie łamie regulaminu.
  • życzenia na które prowadzący nie może się nie zgodzić: duszek, freeday. 
  • Terrorysta zabawę z życzenia na następny lub określony dzień może dostać jedynie poprzez pojedynek (więzień musi wygrać ze strażnikami)
  • Strażnik nie ma obowiązku zgodzić się na życzeniu typu: "Jutro prowadzisz śpiewająco", "W czwartek, na koniec każdego zdania mówisz dupa" itp.
23. Zakaz przedłużania rundy.
24. Zakaz utrudniania rozgrywki.
25. Gracz nie może być 2 mapy pod rząd w CT! Jeśli nie ma chętnych może dołączyć do strażników. Osoby z mutacją mają pierwszeństwo.
26. Polecenia które nie są do odwołania zostają automatycznie anulowane przez następne, tylko jeżeli te poprzednie przeszkadzają w wykonaniu tych następnych np. bezruch pod ścianą, idziecie za mną (można iść, bezruch się odwołuje). Nie tyczy się to poleceń, takich jak np: bezruch, macie zakaz skakania (oznacza to, że dana osoba po wydaniu tych poleceń przez prowadzącego nie może się poruszać (czyt. nie odwołuje się jej bezruch).
27. Chodzenie i bieganie na siedząco to to samo!
28.Wszystkie granaty poza zwykłym SMOKE (nie liczy się granat teleportujący czy trujący) są uznane jako broń i więzień może zostać zabity za jego użycie! Trzymanie granatu w ręku jest dozwolone!
29. TT nie ma prawa oddać FREEDMG gdy został uderzony podczas buntu.
30. Zakaz podpowiadania.
31. Zakaz przechodzenia do TT z CT na zabawch.
32. Zakaz unikania walki w pojedynkach oraz w trybie walki więźniów.
33. Zakaz używania komendy /mecz do blokowania chodzenia tt w celu, gdy jest bunt lub do łatwiejszego prowadzenia. Używamy jej w celu różnego rodzaju zabaw!
34. Próba przejechania CT'ka przez terroryste w normalnym dniu jest uznawane jako próba buntu.
35. Zakaz dawania freeday/duszka osobie która się na to nie zgodziła.
36. Zakaz nadmiernego używania komendy /muzyka przez prowadzącego. Jest ona do różnego rodzaju zabaw, nie do zagłuszania prowadzącego.
37.Zakaz wulgarnych i pornograficznych sprayów

38. W przypadku zmian parametrów płatnych usług oraz ich umiejętności nie zwracamy kosztów. Zakupując usługi liczysz się z tym, że w każdej chwili mogą nastąpić zmiany.
39. W przypadku resetu serwera administrator nie ma obowiązku zwracania wcześniej zakupionych czy zdobytych dodatków.
40. Zabronione jest obrażanie/prowokowanie innych gangów (np: "Tfu na myszki", "Szczam na wasz gang" itp).
41. Zabronione jest kampienie na pojedynkach.
 
BANY:

Obrażanie graczy: 5min-1dzień
FreeKill: Ban 30min-3 h
Wchodzenie do CT bez sprawnego mikrofonu bądź bez mutacji: Ban 5min-3h
Reklamowanie innych sieci bądź serwerów: Ban Permanentny
Używanie różnego rodzaju wspomagaczy (cheatów lub innych programów): Ban Permanentny
Prowokowanie do różnego typu kłótni oraz sprzeczek: Ban 30-1 h

ABH > 15s : Slay
Nadużywanie mikrofonu lub say: Kick, Ban 5min, jeśli sie powtarza 3h

Wulgarne/obraźliwe nicki: Ban 30 min
Podszywanie się pod Admina/gracza: Ban permanentny
Spam na u@: Ban 5 min
Brak mutacji: Upomnienie-ban 5min
Kampienie w gunroomie: Slay, Kick-Ban 30 min
Nagminne wchodzenie do CT mimo kickow: Kick-Ban 30 min
Celowe przechodzenia do drużyny 'Więźniów' tylko na zabawę: Slay-Ban 30min
Prowokowanie do różnych typu kłótni oraz sporów: Ban 30-1 h
Masowy FreeKill: ban 3h-1dzien
Bugowanie mapy: ban 30min-1h
Używanie treści rasistowskich/pornograficznych: 1 dzień

Wejście na aktywnym banie - ban 1 tydzień, potem perm
Wejście na aktywnym po permie - neoban

Niewłaściwe korzystanie z /menu, /mecz i /muzyka - upomnienie, ban do 5 minut.
Wulgarne i pornograficzne spraye ban 5-3h
Wyrzucenie z klanu gracza, który wpłacił ponad 300 respektu - ban 7 dni
Kradzież broni strażnikowi przez FreeDay'a - ban 30 minut
Obrażanie/prowokowanie gangów: Upomnienie, ban 30 min - 6h
Kampienie na pojedynkach: Slay, ban 30 minBezwzględny zakaz używania komendy "gl_monolights 1": ban na tydzień.
                 Zasady dla Administracji                   Będzie dodane w najbliższym czasie.