Odznaka za Walkę na Odznaczenia

I Stopnia
II Stopnia
III Stopnia
IV Stopnia
Samobójca - 100u (150 DMG)
Samobójca - 150u (150 DMG)
Samobójca - 200u (150 DMG)
Samobójca - 250u (150 DMG)
15 Zdobytych odznak
30 Zdobytych odznak
45 Zdobytych odznak
60 Zdobytych odznak

Odznaka za Walkę Minami

I Stopnia
II Stopnia
III Stopnia
IV Stopnia
65% Niewidzialności podkładanej miny
70% Niewidzialności podkładanej miny
75% Niewidzialności podkładanej miny
80% Niewidzialności podkładanej miny
50 Zabić Minami
100 Zabić Minami
150 Zabić Minami
200 Zabić Minami

Odznaka za Walkę Uniwersalną

I Stopnia
II Stopnia
III Stopnia
IV Stopnia
Darmowy noktowizor
Darmowe fleshe
Ciche chodzenie
Podskok w powietrzu (nóż)
1.250 Zabić
4 Osiągnięcia
15 Odznak
2.500 Zabić
8 Osiągnięć
30 Odznak
3.750 Zabić
12 Osiągnięć
45 Odznak
5.000 Zabić
16 Osiągnięć
60 Odznak